Vårt arbete med Agenda 2030 och de globala målen

Logotyp för FNs globala mål och Agenda 2030

På Ergonomicenter är vi engagerade i att främja en arbetsmiljö som inte bara är säker och produktiv, utan som också bidrar till en hållbar framtid. Vi är stolta över att våra ergonomiutbildningar aktivt bidrar till tre av FN:s globala mål för hållbar utveckling – Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och Mål 10: Minskad ojämlikhet.

På Ergonomicenter anser vi att varje steg vi tar för att förbättra arbetsmiljön inte bara gör en skillnad här och nu, utan också bidrar till en mer rättvis och hållbar värld. Vi är engagerade i att vara en del av lösningen och vi välkomnar er att hänga med oss på denna resa mot en ljusare framtid.

Logotyp för FNs globala mål nummer 2, 8 och 10

Mål 3: god hälsa och välbefinnande

Genom våra specialanpassade utbildningar inom lager, industri, handel och kontorsmiljöer, adresserar vi direkt Mål 3 genom att förbättra arbetsställningar, förebygga arbetsrelaterade skador och främja en kultur av hälsa och välbefinnande. Vi hjälper anställda att förstå vikten av rörelse och ergonomiskt korrekta arbetsstationer, vilket minskar sjukdagar och ökar livskvaliteten.

 

Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

I linje med Mål 8, är vårt arbete centralt för att skapa anständiga arbetsförhållanden. Våra utbildningar höjer medvetenheten om hur du arbetar säkert och ergonomiskt, vilket bidrar till en mer engagerad och produktiv arbetsstyrka. Vi stöttar företag i deras strävan att uppfylla arbetsmiljöstandarder och lagar, vilket är en förutsättning för hållbar ekonomisk tillväxt.

 

Mål 10: minskad ojämlikhet

Vi är också passionerat dedikerade till Mål 10, vilket handlar om att minska ojämlikhet på arbetsplatsen. Våra ergonomiutbildningar är utformade för att vara inkluderande och anpassningsbara till varje individs behov, vilket säkerställer att alla anställda, oavsett bakgrund eller fysiska förutsättningar, har tillgång till samma högkvalitativa resurser för att trivas i sitt arbete.