Varför är den fysiska arbetsmiljön viktig?

Den fysiska arbetsmiljön påverkar den psykiska arbetsmiljön

De flesta håller med om att det mentala och fysiska hänger ihop! Och den fysiska arbetsmiljön borde därför påverka den anställdes mentala hälsa, som i sin tur påverkar organisationens framgång. En översiktsartikel från 2022 undersökte just detta samband och gav konkreta råd för ett företag att arbeta kring.

Tidigare studier om effekterna av den fysiska arbetsmiljön på mental hälsa tenderar att fokusera på effekterna av en specifik del av arbetsmiljön på en eller endast några få indikatorer för mental hälsa. Denna studie tog ett mer helhetsorienterat tillvägagångssätt genom att undersöka sambandet mellan egenskaperna hos den fysiska arbetsmiljön och tio breda indikatorer för arbetsrelaterad mental hälsa.

Resultaten visar att många aspekter av dagsljus, kontorslayout/design samt temperatur har visat sig ha samband med många indikatorer för mental hälsa.

 

Här är några praktiska åtgärder i den fysiska arbetsmiljön som kan övervägas:

  • Ljusförhållanden: Se till att arbetsutrymmen har tillräckligt med naturligt dagsljus och använd belysning som efterliknar dagsljus för att främja en positiv stämning och minska trötthet.
  • Kontorslayout och design: Skapa en öppen och luftig arbetsmiljö med möjligheter till både samarbete och enskilt arbete. Använd färger och inredning som främjar lugn och koncentration.
  • Temperatur: Se till att arbetsutrymmen har en bekväm temperatur och möjlighet till individuell justering av temperaturen för att undvika att det blir för varmt eller för kallt.
  • Bullerdämpning: Implementera lösningar för att minska buller, som användning av ljuddämpande material och rum där tyst arbete kan utföras.
  • Färganvändning: Välj färger som främjar en lugn och positiv arbetsmiljö. Undvik starka och skarpa färger som kan vara distraherande.
  • Naturliga element: Integrera växter och naturliga element i arbetsmiljön för att skapa en mer avslappnad och trivsam atmosfär.
  • Anpassningsbara utrymmen: Skapa flexibla arbetsområden där anställda kan anpassa sin arbetsplats efter sina behov och arbetsuppgifter.

 

Länk till studien i sin helhet: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00140139.2022.2108905