Vad säger arbetsmiljölagen om ergonomi?

Arbetsmiljölagen i Sverige har som ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att se till att alla som jobbar uppnår en god arbetsmiljö. Lagen ställer generella krav på arbetsmiljön, inklusive ergonomi, för att säkerställa att arbetsförhållanden är hälsosamma och säkra för anställda. Ergonomi avser vetenskapen om att utforma arbetsplatser, produkter och system så att de passar de människor som använder dem, med målet att minimera risken för skador och öka produktiviteten.

 

Detta ska du som arbetsgivare göra

Enligt Arbetsmiljölagen och de föreskrifter som utfärdats av Arbetsmiljöverket ska arbetsgivaren se till att arbetsförhållandena är tillfredsställande med avseende på den tekniska utvecklingen och det som är känt om människans förutsättningar från ett fysiskt och psykiskt perspektiv. Det innefattar bland annat att:

  • Arbetsstationer och utrustning ska anpassas till de anställda på ett sådant sätt att orimliga arbetsställningar och rörelser kan undvikas. Detta kan inkludera att tillhandahålla höj- och sänkbara skrivbord, ergonomiska stolar, och lämplig utrustning för att minska belastningsskador.
  • Arbetsorganisation ska främja god ergonomi, vilket innebär att arbetsuppgifter och arbetsprocesser bör utformas med hänsyn till arbetstagarnas fysiska och psykiska kapacitet. Detta kan innebära att se över arbetsbelastning, arbetsrutiner, och möjlighet till pauser.
  • Utbildning och information om ergonomiska principer ska tillhandahållas till alla anställda, så att de är medvetna om riskerna med dålig ergonomi och hur de kan arbeta på ett sätt som minimerar dessa risker.
  • Förebyggande av muskuloskeletala besvär är en viktig del av ergonomiarbetet. Arbetsgivaren ska genomföra riskbedömningar för att identifiera och åtgärda risker som kan leda till arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär.

 

Sammanfattningsvis kräver arbetsmiljölagen att arbetsgivare vidtar åtgärder för att säkerställa en ergonomisk arbetsmiljö och förebygga hälsoproblem bland anställda. Arbetsmiljöverket kan ge ytterligare vägledning och ställa specifika krav genom sina föreskrifter för att säkerställa att arbetsmiljölagen följs.

 

Länktips: