Vad innebär Guldlock-principen

Guldlock-principen syftar till att utforma arbetsplatser som främjar arbetstagarens hälsa genom att hitta en balans av fysiska aktiviteter som är ”precis lagom”. Denna princip föreslår att fysisk aktivitet på arbetsplatsen ska inkludera en balanserad mix av sittande, stående och aktiva perioder, med växlingar för att undvika långvariga ställningar och stödja återhämtning. I studier har man gett rekommendationen av 60% sittande, 30% stående och 10% aktivt arbete. Målet är att skapa arbetsförhållanden som optimerar hälsa och kondition genom att säkerställa att fysiska beteenden på arbetet varken överbelastar eller underbelastar arbetstagaren.

 

I praktiken innebär Guldlock-principen:

  • Sammansättning av fysiskt arbete: Att uppnå en jämn balans av tid som spenderas sittande, stående och aktiv.
  • Frekvens av växlingar: Att regelbundet byta mellan olika fysiska beteenden (sittande, stående, aktiv), helst en gång varje timme.
  • Intensiv fysisk aktivitet: Att integrera perioder av högre intensitet av fysisk aktivitet där det är genomförbart och fördelaktigt.

När principen har testats genom interventioner där arbetsuppgifter omarbetades för att följa dessa riktlinjer har resultaten blivit minskad smärta och trötthet bland arbetstagare.

För att Guldlock-principen ska lyckas krävs initial utbildning för arbetslagen samt att organisera implementeringsmöten och ge återkoppling för att säkerställa att den ”precis lagom” balansen av fysiska beteenden uppnås och bibehålls.

Guldlock-principen kan på sikt innebära både minskad sjukskrivning och ökad produktivitet på ett företag.