Skyrex bryr sig om sin personal!

Dom anställda på Skyrex fick en ergonomiutbildning

I september hade vi förmånen att hålla både en ergonomiutbildning och en ergonomigenomgång hos Skyrex i Västerås. De anställda fick först lära sig teoretiska aspekter av riskerna med kontorsarbete, den psykosociala arbetsmiljön, samt grundläggande arbetsmiljörättigheter. Under utbildningen deltog vi också i praktiska övningar för att bland annat uppleva hur våra kroppar reagerar när vi lyfter armbågen för långt från kroppen eller böjer ryggen.

Därefter genomgick och justerade vi arbetsstationerna för alla anställda, där vi hjälpte till att individanpassa saker som skärmhöjd, stolar och bord. Vi kopplade de olika positionerna till de praktiska övningarna, så att de anställda förstod varför vi justerade skärmhöjden och andra element på ett specifikt sätt.

Vi vill tacka er för en trevlig dag! Det är imponerande att se hur långt ni har kommit i ert arbete med arbetsmiljön och att uppleva den positiva stämningen på kontoret!

 

Om Skyrex

A Green Tech company accelerating the clean energy transmission by bringing the wind turbine industry to the next level. Skyrex provides highly effective lifting solutions to the wind turbine industry in close cooperation with leading manufacturers and installation contractors.

Skyrex hemsida