Riskfaktorer för nya episoder av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro på grund av nack- eller ryggsmärta kostar samhället enorma summor varje år, enbart ryggsmärta beräknas kosta runt 7,8 miljarder kronor.

Sjukfrånvaro på grund av nack- eller ryggsmärta kostar samhället enorma summor varje år, enbart ryggsmärta beräknas kosta runt 7,8 miljarder kronor. Därför är det viktigt att identifiera riskfaktorer för nya episoder av sjukfrånvaro.

 

Största riskfaktorerna

I en studie från 2007 undersökte forskarna riskfaktorer för nya episoder av sjukfrånvaro på grund av nack- eller ryggsmärta. Studien visade att vid både 18 månaders och 3-årsuppföljningar framkom att de mest säkra riskfaktorerna för sjukfrånvaro på grund av nack- eller ryggsmärta var tungt fysiskt arbete och tidigare episoder av smärta i nacke eller rygg.

Vid 18-månaders uppföljningen identifierades fler faktorer som påverkar risken. Dessa inkluderar tidigare sjukfrånvaro (1–99 dagar) av andra skäl än nack- eller ryggsmärta, osäkerhet om arbetsförmåga i framtiden samt brist på positiva utmaningar på arbetsplatsen.

Vidare visade studien att inte vara fysiskt aktiv på fritiden och att ha lägre fysisk förmåga är kopplade till ökad risk för sjukfrånvaro på grund av nack- eller ryggsmärta. För de som utför fysiskt arbete visade studien att repetitiva arbetsmetoder också kan öka risken för sjukfrånvaro på grund av smärta i nacke eller rygg.

 

För dig som arbetsgivare

För arbetsgivare som vill minimera risken för nack- eller ryggsmärta verkar det alltså vara viktigt att följa upp tidigare sjukskrivningar och ha en handlingsplan för dem som haft ont tidigare. Det är också viktigt att titta på helheten på arbetsplatsen och se över både den fysiska samt psykosociala arbetsmiljön. Under våra ergonomiutbildningar går vi igenom hur dessa delar hänger ihop och hur du som anställd skapar de bästa förutsättningarna att må bra både på och utanför jobbet. Vi brukar även belysa att vi är människor vars mående påverkas av hur arbete och fritid samspelar.

 

Länk till studien: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17095548/