ErgonomiCenter Västerås logotyp

ErgonomiCenter – I ergonomins tjänst sedan 2003

Ergonomicenter startade 2003 när massören Danny Vingehag insåg att det bästa sättet att hjälpa sina klienter var att se till att de inte fick ont över huvud taget. Han identifierade att många som kom med smärtproblematik hade fått ont på eller av jobbet, och att vägen tillbaks var ibland lång.

Drivet att hjälpa sina klienter i att undvika att göra illa sig på jobbet ledde honom in på ergonomi och han läste allt som gick att läsa och deltog på kurser över hela Sverige tillsammans med ergonomer, läkare och experter inom föremålshantering.

Med en bakgrund i kampsport var de praktiska delarna enkla för Danny att både förstå, lära in och förmedla. Tekniken i ergonomi och kampsport liknar varandra, då det handlar om att minska på belastningen eller att flytta och fördela belastningen bättre för att kunna arbeta mer energieffektivt med sin kropp.

Mycket har hänt sedan dess, men fokus är fortfarande detsamma som 2003 – att se till att människor inte får ont av eller på jobbet!

Vårt arbete med Agenda 2030 och de globala målen

På Ergonomicenter är vi engagerade i att främja en arbetsmiljö som inte bara är säker och produktiv, utan som också bidrar till en hållbar framtid. Vi är stolta över att våra ergonomiutbildningar aktivt bidrar till tre av FN:s globala mål för hållbar utveckling – Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och Mål 10: Minskad ojämlikhet.

På Ergonomicenter anser vi att varje steg vi tar för att förbättra arbetsmiljön inte bara gör en skillnad här och nu, utan också bidrar till en mer rättvis och hållbar värld. Vi är engagerade i att vara en del av lösningen och vi välkomnar er att hänga med oss på denna resa mot en ljusare framtid.

 

Genom våra specialanpassade utbildningar inom lager, industri, handel och kontorsmiljöer, adresserar vi direkt Mål 3 genom att förbättra arbetsställningar, förebygga arbetsrelaterade skador och främja en kultur av hälsa och välbefinnande. Vi hjälper anställda att förstå vikten av rörelse och ergonomiskt korrekta arbetsstationer, vilket minskar sjukdagar och ökar livskvaliteten.

 

I linje med Mål 8, är vårt arbete centralt för att skapa anständiga arbetsförhållanden. Våra utbildningar höjer medvetenheten om hur du arbetar säkert och ergonomiskt, vilket bidrar till en mer engagerad och produktiv arbetsstyrka. Vi stöttar företag i deras strävan att uppfylla arbetsmiljöstandarder och lagar, vilket är en förutsättning för hållbar ekonomisk tillväxt.

 

Vi är också passionerat dedikerade till Mål 10, vilket handlar om att minska ojämlikhet på arbetsplatsen. Våra ergonomiutbildningar är utformade för att vara inkluderande och anpassningsbara till varje individs behov, vilket säkerställer att alla anställda, oavsett bakgrund eller fysiska förutsättningar, har tillgång till samma högkvalitativa resurser för att trivas i sitt arbete.

Vår personal

Danny Vingehag

Danny har utbildat i ergonomi under cirka 16 år. Han har ett brinnande intresse för människor och drivs av att öka medvetenheten som gör att individen väljer hälsosammare och gynnsammare val för den egna kroppen

  • Instruktör förflyttningsteknik och föremålshantering
  • Lic. Massör
  • Lic. Personlig tränare
Danny Vingehag jobbar som utbildare inom ergonomi och föremålshantering

Patrick Rapp

Patrick Rapp har över 10 års erfarenhet som personlig tränare för både motionärer och elitidrottare. Där hans främsta kompetens är rörelseanalys, nulägesanalys och behovsanalys.

  • Fil.kand. Idrottspedagogik
  • Lic. Personlig tränare
  • Far-instruktör