Ökad medvetenhet ger bättre arbetsmiljö

Bild som illustrerar den feedback vi fått efter en ergonomiutbildning för ett ventilationsföretag

Efter varje kurs gör vi en enkätundersökning bland deltagarna. Det gör vi för att vi vill bli bättre som utbildare, kunna skapa ännu bättre och tydligare innehåll och så klart ta reda på vad deltagarna tar med sig av utbildningen.

Under vår senaste utbildning för CH Vent AB blev vi otroligt glada när vi läste deltagarnas svar. Under kursen handlade mycket av diskussionerna om hur de skulle jobba mer effektivt, hur de skulle tänka kring att jobba i trånga utrymmen samt hur de skulle göra för att behandla all den utrustningen deras jobb kräver.

Utmaningen med att hålla en ergonomiutbildning för en yrkesgrupp som har utmanande arbetspositioner och en arbetsplats som kan se helt olika ut från dag till dag är att vi måste få dem att tänka på hur de gör, det de gör, när de gör det. Med andra ord skapa medvetenhet och kunskap för att själva utforma strategier utifrån sina egna fysiska förutsättningar och arbetsplatsens utformning.

En fråga vi har i vår enkät är Vad är det viktigaste du tar med dig från kursen? Vi tror att svar som dessa ger en indikation på att medvetenheten i företaget har ökat:

  • Grundläggande kunskap i ergonomi och hur jag kan förbättra mina rutiner.
  • Tänk till innan du gör saker
  • Att börja tänka hur man rör sig
  • Tänk verkligen efter hur du rör dig och hur du förbereder lyft
  • Även små förändringar gör stor skillnad. Följ med med hela kroppen i rörelserna.
  • Tänk innan
  • Tänka mer i varje moment
  • Tänka på hur man jobbar med kroppen

Ergonomi handlar mycket om beteenden och att lära sig se och känna hur moment och positioner kan förändras till det bättre. Vi tror på att göra mycket praktiska övningar, låta deltagarna visa hur dom gör idag och resonera kring hur det bästa sättet att jobba ergonomiskt skulle kunna se ut.