Mimer bryr sig om sin personal!

Under december 2023 fick vi det fins förtroendet att jobba med ett av våra drömföretag! Mimer i Västerås är känt för sitt engagerande arbete kring förebyggande friskvård, och vi har ofta lyft Mimer som ett bra exempel på hur företag kan jobba för att minska sjukskrivningar, öka anställdas produktivitet [...]

Mimer bryr sig om sin personal!2024-01-21T20:27:06+01:00

Vårt arbete med Agenda 2030 och de globala målen

På Ergonomicenter är vi engagerade i att främja en arbetsmiljö som inte bara är säker och produktiv, utan som också bidrar till en hållbar framtid. Vi är stolta över att våra ergonomiutbildningar aktivt bidrar till tre av FN:s globala mål för hållbar utveckling – Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål [...]

Vårt arbete med Agenda 2030 och de globala målen2023-11-12T20:49:32+01:00

Ergonomi i hemmet – hur påverkar distansarbete arbetsorsakade besvär?

Distansarbete har blivit en ny norm för många, och med det kommer nya utmaningar för arbetsmiljön – hemmet. I en ny rapporten Arbetsorsakade besvär 2022 (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2023:02) från arbetsmiljöverket som undersöker arbetsrelaterade besvär fastställer man att arbete hemifrån tycks leda till färre rapporterade besvär. Att arbeta hemifrån kan [...]

Ergonomi i hemmet – hur påverkar distansarbete arbetsorsakade besvär?2023-11-09T10:17:10+01:00

Artikel i Västerås Tidning om smarta kläder

Västerås Tidning uppmärksammar arbete med våra ergonomiutbildningar och framför allt hur vi ligger i framkant genom vår medverkan i en forskningsstudie om smarta kläder från företaget Wergonic, KTH och Karolinska Institutet. Artikeln handlar bland annat om vad kläderna kan användas till, vad vi tror om framtiden för riskanalyser och [...]

Artikel i Västerås Tidning om smarta kläder2023-10-30T20:18:04+01:00

Skyrex bryr sig om sin personal!

I september hade vi förmånen att hålla både en ergonomiutbildning och en ergonomigenomgång hos Skyrex i Västerås. De anställda fick först lära sig teoretiska aspekter av riskerna med kontorsarbete, den psykosociala arbetsmiljön, samt grundläggande arbetsmiljörättigheter. Under utbildningen deltog vi också i praktiska övningar för att bland annat uppleva hur [...]

Skyrex bryr sig om sin personal!2023-10-02T21:42:35+02:00

Den fysiska aktivitetsparadoxen: varför det inte räcker med att ”röra sig på jobbet”

I den här artikeln kommer vi att utforska den så kallade fysiska aktivitetsparadoxen som uppstår inom arbetsmiljön. Paradoxen väcker frågor om varför fysisk aktivitet på arbetet inte alltid resulterar i samma positiva hälsoeffekter som den träning vi gör på fritiden. Vi kommer att granska de grundläggande skillnaderna mellan arbetsrelaterad [...]

Den fysiska aktivitetsparadoxen: varför det inte räcker med att ”röra sig på jobbet”2023-09-17T20:31:44+02:00

Förstå och lätta på ryggont bland kontorsarbetare

Ländryggssmärta är ett utbrett problem bland kontorsarbetare och kan leda till långvarig sjukskrivning och minskad arbetsproduktivitet. Här försöker vi utifrån en omfattande studie utforskar förekomsten och riskfaktorer för ländryggssmärta i stillasittande kontorsmiljöer och ger insikter som kan förbättra arbetsplatsens ergonomi och de anställdas välmående.. Den globala påverkan av [...]

Förstå och lätta på ryggont bland kontorsarbetare2023-09-12T11:12:20+02:00

Riskfaktorer för nya episoder av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro på grund av nack- eller ryggsmärta kostar samhället enorma summor varje år, enbart ryggsmärta beräknas kosta runt 7,8 miljarder kronor. Därför är det viktigt att identifiera riskfaktorer för nya episoder av sjukfrånvaro.   Största riskfaktorerna I en studie från 2007 undersökte forskarna riskfaktorer för nya episoder av sjukfrånvaro [...]

Riskfaktorer för nya episoder av sjukfrånvaro2023-09-12T10:17:06+02:00

Varför är den fysiska arbetsmiljön viktig?

De flesta håller med om att det mentala och fysiska hänger ihop! Och den fysiska arbetsmiljön borde därför påverka den anställdes mentala hälsa, som i sin tur påverkar organisationens framgång. En översiktsartikel från 2022 undersökte just detta samband och gav konkreta råd för ett företag att arbeta kring. Tidigare [...]

Varför är den fysiska arbetsmiljön viktig?2023-09-05T11:49:47+02:00

De biomekaniska fördelarna med aktivt sittande

Det blir vanligare att se aktiva kontorsstolar på kontor. Alltså en typ av stol som är designad för att främja rörelse och engagemang av kroppens muskler även när man sitter ner. Dessa stolar är utformade med olika funktioner som tillåter användaren att röra sig, balansera och ändra sin sittställning [...]

De biomekaniska fördelarna med aktivt sittande2023-08-04T12:52:00+02:00
Till toppen