Vad säger arbetsmiljölagen om ergonomi?

Arbetsmiljölagen i Sverige har som ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att se till att alla som jobbar uppnår en god arbetsmiljö. Lagen ställer generella krav på arbetsmiljön, inklusive ergonomi, för att säkerställa att arbetsförhållanden är hälsosamma och säkra för anställda. Ergonomi avser vetenskapen om att utforma [...]

Vad säger arbetsmiljölagen om ergonomi?2024-03-10T21:25:13+01:00

Kulturens påverkan på stress och välmående!

I ett samhälle där stress och press blir allt mer ett centralt tema i många människors liv, söker vi ständigt efter sätt att hitta lugn och återhämtning. Det är här kulturen kommer in som en ovärderlig resurs. Forskning har visat att deltagande i kulturella aktiviteter såsom musik, dans, skapande [...]

Kulturens påverkan på stress och välmående!2024-03-10T21:06:19+01:00

Lyftteknik: Stödja med handen mot benet minskar belastningen på ryggen

Manuella lyft är förknippat med risken för att utveckla smärta i ländryggen och mycket forskning har gjorts på hur korrekt lyftteknik ser ut. Vad är kan klassas som korrekt är dock svårt att fastställa då det handlar om kontext i form av objektets vikt, utseende och vilken startposition du [...]

Lyftteknik: Stödja med handen mot benet minskar belastningen på ryggen2024-02-26T21:58:34+01:00

Ökad kondition = Förbättrad hälsa + minskad sjukskrivning

I dagens snabba värld är dom anställdas hälsa viktigare än någonsin. En nyligen genomförd studie belyser en ofta förbisedd aspekt av arbetsplatsens hälsa: rollen som kondition spelar för att minska sjukfrånvaron. Forskning på svenska arbetstagare har visat att höga nivåer av kondition kan minska antalet sjukdagar, särskilt i fysiskt [...]

Ökad kondition = Förbättrad hälsa + minskad sjukskrivning2024-02-22T10:28:16+01:00

Feedback från ergonomiutbildning

Efter varje utbildning vi har ber vi deltagarna om feedback. Det är frivilligt men majoriteten väljer ändå att ställa upp och komma med synpunkter. Varje kvartal sammanställer vi feedbacken och går igenom för att utveckla kursinnehållet. Här ser du vad deltagarna tyckte under Q3 2023. Under Q3 2023 utbildade [...]

Feedback från ergonomiutbildning2024-02-22T09:42:01+01:00

Mimer bryr sig om sin personal!

Under december 2023 fick vi det fins förtroendet att jobba med ett av våra drömföretag! Mimer i Västerås är känt för sitt engagerande arbete kring förebyggande friskvård, och vi har ofta lyft Mimer som ett bra exempel på hur företag kan jobba för att minska sjukskrivningar, öka anställdas produktivitet [...]

Mimer bryr sig om sin personal!2024-01-21T20:27:06+01:00

Vårt arbete med Agenda 2030 och de globala målen

På Ergonomicenter är vi engagerade i att främja en arbetsmiljö som inte bara är säker och produktiv, utan som också bidrar till en hållbar framtid. Vi är stolta över att våra ergonomiutbildningar aktivt bidrar till tre av FN:s globala mål för hållbar utveckling – Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål [...]

Vårt arbete med Agenda 2030 och de globala målen2023-11-12T20:49:32+01:00

Ergonomi i hemmet – hur påverkar distansarbete arbetsorsakade besvär?

Distansarbete har blivit en ny norm för många, och med det kommer nya utmaningar för arbetsmiljön – hemmet. I en ny rapporten Arbetsorsakade besvär 2022 (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2023:02) från arbetsmiljöverket som undersöker arbetsrelaterade besvär fastställer man att arbete hemifrån tycks leda till färre rapporterade besvär. Att arbeta hemifrån kan [...]

Ergonomi i hemmet – hur påverkar distansarbete arbetsorsakade besvär?2023-11-09T10:17:10+01:00

Artikel i Västerås Tidning om smarta kläder

Västerås Tidning uppmärksammar arbete med våra ergonomiutbildningar och framför allt hur vi ligger i framkant genom vår medverkan i en forskningsstudie om smarta kläder från företaget Wergonic, KTH och Karolinska Institutet. Artikeln handlar bland annat om vad kläderna kan användas till, vad vi tror om framtiden för riskanalyser och [...]

Artikel i Västerås Tidning om smarta kläder2023-10-30T20:18:04+01:00

Skyrex bryr sig om sin personal!

I september hade vi förmånen att hålla både en ergonomiutbildning och en ergonomigenomgång hos Skyrex i Västerås. De anställda fick först lära sig teoretiska aspekter av riskerna med kontorsarbete, den psykosociala arbetsmiljön, samt grundläggande arbetsmiljörättigheter. Under utbildningen deltog vi också i praktiska övningar för att bland annat uppleva hur [...]

Skyrex bryr sig om sin personal!2023-10-02T21:42:35+02:00
Till toppen