Samarbete med ES store

Samarbete med ES store

Vi är glada att inleda ett samarbete med Ergonomi Store Gruppen med syfte att kunna förse våra kunder med ergonomiprodukter. Ergonomi Store Gruppen är specialiserade inom ergonomi och förser företag med hjälpmedel som bidrar till friskare arbetsplatser. Utöver ergonomiprodukter säljer de kontorsmöbler och displayprodukter. Läs mer om ES gruppen HÄR och kontakta dem om du är intresserad…

Följer du lagen? En kort introduktion till Arbetsmiljölagen

Följer du lagen? En kort introduktion till Arbetsmiljölagen

Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på! Det är regler kring företaget, bokföring och så klart kring arbetsmiljö. De flesta har hört om att det finns en lag som reglerar hur arbetsmiljön ska vara beskaffad, och det just arbetsmiljölagen (1977:1160) som det här inlägget handlar om. I texten nedanför har jag plockat ut…

Involvera dina anställda och öka produktionen med 46%!

Involvera dina anställda och öka produktionen med 46%!

Vi vet att ett väl genomfört ergonomiarbete bland annat ökar produktivitet med upp till 66%, ökad säkerheten med 82% samt ökad kostnadseffektivitet med 71%. Vissa studier visar att du får tillbaks mellan 2 till 10 gånger pengarna efter en period av 6-24 månader medan andra studier visar att du får tillbaks mellan 5,5 till 84…

Kunskap är makt!

Kunskap är makt!

Ambitionen hos de arbetsgivare vi träffar är alltid hög – ingen arbetsgivare vill att sina anställda ska må dåligt och alla förstår vinsten som friska och pigga anställa innebär! Vi har inte heller mött en arbetsgivare som backat för att köpa in de redskap som sina anställda behöver för att kunna genomföra sitt arbete ergonomiskt…

Ditt ansvar som arbetsgivare!

Ditt ansvar som arbetsgivare!

Visste du att det är arbetsgivarens skyldighet att se till att samtliga anställda har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sitt jobb säkert? Dessutom skriver Arbetsmiljöverket i AFS 2012:2 att: Arbetstagaren ska få instruktioner och möjlighet att träna in en lämplig arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften. Arbetsgivaren ska följa upp att instruktionerna efterlevs. Det räcker…