Lyftteknik: Stödja med handen mot benet minskar belastningen på ryggen

Manuella lyft är förknippat med risken för att utveckla smärta i ländryggen och mycket forskning har gjorts på hur korrekt lyftteknik ser ut. Vad är kan klassas som korrekt är dock svårt att fastställa då det handlar om kontext i form av objektets vikt, utseende och vilken startposition du har i lyftet.

Men en tanke man har för att mäta belastningen i lyft är oftast att titta på vilken belastning ett lyft lägger på ländryggen, och en mätmetod som finns är EMG (Elektromyografi) där man placerar en tunn liten nålelektrod i muskeln och registrerar den elektriska aktiviteten som den aktuella muskeln alstrar i vila och vid aktivering. På det sättet kan man mäta skillnaden i aktivitet medan man utför olika rörelser.

 

Folk som har ont kan sitta på svaren!

Du kanske känner igen dig att när du väl har ont någonstans så blir du väldigt medveten om hur du göra saker, framför allt hur du ska göra saker för att inte provocera fram smärta.

Författarna till en studie om lyftteknik tog fasta på detta efter att dom observerat folk med ryggont. Dom noterade att när personer med ländryggssmärta plockar upp föremål från golvet tenderar de ofta att stödja överkroppen genom att luta en hand mot låret. Dom misstänkte att denna strategi kan minska belastningen på ryggen och valde att undersöka tesen.

Dom rekryterade tio friska manliga försökspersoner som fick i uppdrag att lyfta en penna och en låda från golvet med fyra lyfttekniker, var och en utförd med och utan stöd från en hand på låret. På låret placerade dom en sensor som mätte tryck, och dom utförde även EMG-mätning av muskler kring bål och rygg.

 

Handen på låret = minskad belastning på ryggen

Forskarna kom fram till att om du lyfter en penna och stöder med handen på låret så minskas belastningen på ryggen med mellan 17–25%, beroende på lyftteknik. Vid lyft av en låda var minskningen av belastning mellan 13–26% om lyftet utfördes med stöd mot låret. Forskarnas slutsatsen är att luta sig med en hand på låret kan leda till betydande minskningar av belastningen på ländryggen under lyft.

 

Praktiska rekommendationer

Utmaningen vi har är alltid att ge generella rekommendationer på hur olika moment bör utföras. Speciellt eftersom vi alla har olika fysiska förutsättningar samt att kontexten för lyften ser olika ut. Men utifrån denna studie och utifrån diskussioner med våra deltagare under kurser vågar vi säga att du kan med fördel stödja med handen mot låret för att minska belastningen på ryggen. Vi ser att det här är en bra strategi på lager där mycket manuellt plock förekommer, och särskilt om du behöver plocka många gånger under en dag, om du behöver plocka från låga höjder eller om du behöver plocka objekt långt ifrån dig. Detta gäller framför allt dig som redan har problem.

 

Läs hela studien här.