Kontorsarbete = nackproblem?

Olika arbeten har olika utmaningar! När vi pratar om ergonomi brukar de flesta tänka på tunga lyft i fabrik, att dra igång en palldragare i ett lager eller att lyfta en brukare inom hemtjänsten. Men ergonomi är aktuellt även för dig som jobbar på kontor.

För kontorsarbetare är det vanligaste problemet smärta i ländrygg, axlar och nacke. I den här texten tänkte jag gå igenom lite kring just nackproblematik. Du får både lite oroväckande statistik och lite evidens på varför smärtproblematiken kan uppstå. Därefter kommer jag med några tips på det vi har sett fungerar hos kontoren vi jobbat med. 

Statistiken :( 

 • 2 av 3 får ont i nacken någon gång under sitt liv.
 • Kontorsarbetare löper större risk än andra yrkesgrupper.
 • Bland 1283 kontorsarbetare i Sverige rapporterar 10% att de har ont i nackområdet.
 • 60% som har haft ont i nacken får ont igen efter ett år.
 • Av dem som är borta från jobbet pga nacksmärta kommer ca 15% att vara borta igen inom två år.
 • Sittande över 6 timmar per dag ökar risken att få ont med nästan 90%.

Statistiken visar att nacksmärta är vanligt, att du ligger i riskzonen att få ont om du spenderar mycket tid stillasittande i en och samma position. Dessutom löper du stor risk att få ont igen om du tidigare haft ont. 

Orsaken bakom nacksmärta!

I en metaanalys från 2016 identifierades fyra faktorer som kan orsaka nacksmärta:

 1. Låg tillfredsställelse kring arbetsmiljö
 2. Tangentbordet för nära kroppen
 3. Dålig variation under arbetsdagen
 4. Upplevd stelhet i nacken

Det du ska fokusera extra på här är att samtliga punkter handlar om positionen din kropp hamnar i, speciellt under längre perioder. Om du inte gillar din arbetsmiljö så sitter/står du kanske på ett sätt som är obekvämt. Eller så är den utrustning du har inte anpassat efter dig och dina förutsättningar. Det är också viktigt att belysa att en arbetsmiljö med dålig variation och där du själv upplever smärta/stelhet ökar risken.

För oss som jobbar med ergonomi betyder det här att…

… du bör ha en arbetsstation som är anpassad efter dig som person. En självklarhet tycker du, men tyvärr inte.

När vi genomför anpassningar på kontor kan vi hitta personer som sitter i alla möjliga olika positioner och när vi frågar om det är bekvämt säger de nej. Orsaken kan vara att man helt enkelt inte har ändrat arbetsstationen efter personen som hade platsen innan. Många vi träffar reflekterar heller inte hur det känns att sitta/stå vid sin arbetsstation eller kan inte koppla eventuellt obehag i kroppen till det de gör under arbetsdagen.

Några saker vi brukar göra på kontor

När vi jobbar med kontor följer vi en checklista som de anställda även får ta del av för att kunna fortsätta ergonomiarbetet på egen hand. Checklistan startar med att vi anpassar stolen, sedan skrivbordet, därefter skärmhöjd och slutligen tangentbordet, mus och annat som vi använder ofta.

Men checklistan är generell och vi fokuserar på att det ska kännas bra för dig som anställd. Därför får du vara beredd på att göra små justeringar för att hitta positionerna du trivs i. Vi jobbar sedan aktivt för att implementera pausgympa, mer rörelse under arbetsdagen och så mycket variation som möjligt!

Ok, men vad ska jag göra då?!

Statistiken och evidensen ger oss vissa ledtrådar på hur du kan agera:

 • Se över din arbetsstation och se till att du känner dig bekväm. 
 • Variera positioner under dagen och få in så mycket rörelse du kan.
 • Implementera pausgympa.
 • Se till att vara fysiskt aktiv under fritiden.

Och du, vill du ha checklistan för att kunna se över din egen arbetsplats? Skicka ett mail till patrick@ergonomicenter.com så får du den!

Lycka till!
Patrick Rapp
Instruktör och utbildare inom ergonomi

Källor:

Jun, D., Zoe, M., Johnston, V., & O’Leary, S. (2017). Physical risk factors for developing non-specific neck pain in office workers: a systematic review and meta-analysis. International archives of occupational and environmental health90(5), 373–410. https://doi.org/10.1007/s00420-017-1205-3 

Keown, G. A., & Tuchin, P. A. (2018). Workplace Factors Associated With Neck Pain Experienced by Computer Users: A Systematic Review. Journal of manipulative and physiological therapeutics41(6), 508–529. https://doi.org/10.1016/j.jmpt.2018.01.005 

Paksaichol, A., Janwantanakul, P., Purepong, N., Pensri, P., & van der Beek, A. J. (2012). Office workers’ risk factors for the development of non-specific neck pain: a systematic review of prospective cohort studies. Occupational and environmental medicine69(9), 610–618. https://doi.org/10.1136/oemed-2011-100459