Involvera dina anställda och öka produktionen med 46%!

Text om att involvera dina anställda för att öka produktionen med 46%!

Vi vet att ett väl genomfört ergonomiarbete bland annat ökar produktivitet med upp till 66%, ökad säkerheten med 82% samt ökad kostnadseffektivitet med 71%. Vissa studier visar att du får tillbaks mellan 2 till 10 gånger pengarna efter en period av 6-24 månader medan andra studier visar att du får tillbaks mellan 5,5 till 84 gånger pengarna efter en period av 1-4 månader. Förutom det du får tillbaks i rena pengar ökar du både den fysiska och psykiska hälsan hos dina anställda samtidigt som vi kan gissa att den generella känslan på företaget kommer öka – mår dom anställda bra så kommer företaget må bra.

Hur lyckas jag med detta?

Det går inte att hymla om att det krävs arbete för att få förändring – och därmed alla positiva effekter. Det säkraste sättet att lyckas är att aktivt involvera dom anställda i arbetet. Något som brukar kallas participatory ergonomics. Grundtanken är att dom anställda är experter på sitt arbete och därmed de svårigheter, och möjligheter, de möter en vanlig dag. Som arbetsgivare bör du använda den här resursen! Du får grunden till en bra arbetsmiljö, och genom att involvera dom anställda skapas en känsla av involvering vilket i sig kan lyfta företaget.

Involvera dina anställda – men tänk på detta!

I en sammanfattande studie lyfter Burgess-Limerick (2018) ett antal viktiga punkter att tänka på.

  1. Om din arbetsplats lider av en känsla av misstro eller inte har någon tradition i att involvera dom anställda kommer det bli svårt att lyckas med en ergonomisatsning av det här slaget (om du däremot redan jobbar med att involvera dom anställda kommer detta ytterligare stärka det arbetet).
  2. Bland dem som involveras bör du ha personalen från så många olika avdelningar du kan samt mellanchefer, högsta ledning samt externa specialister inom ergonomi och arbetsmiljö. Att satsningen är förankrad i hela organisationen är viktig. Det är speciellt viktigt att kommunikationen fungerar mellan högsta ledning som, oftast initierar arbetet, och mellancheferna, som måste ta hand om de eventuella problemen som kan uppkomma när rutiner och beteenden ska förändras samtidigt som produktionen förväntas hålla samma effekt.
  3. Du bör ha ambitionen att det ergonomiarbetet som du initierar ska vara del av ett pågående arbete. Du bör med andra ord skapa rutiner för uppföljning, kunskapsöverföring och involvering av nya anställda. Detta gör du enklast i att planera för i starten av projektet.
  4. För att ge projektet en bra start samt för att enklare kunna involvera skeptiska medarbetare bör du starta med att ändra på sånt som du med största sannolikhet kommer lyckas med utan större kostnad eller energi.
  5. Du bör göra det enkelt för dem anställda att både kartlägga och analysera riskmoment. Analysverktygen bör inte vara för avancerade och i den mån det går bör du använda dig av utbildningsmaterial som är specifikt för din bransch, eller ännu bättre direkt från din arbetsplats.

Lägg grunden för en god arbetsmiljö – och ökad lönsamhet!

Nyttja gärna listan i starten av ditt ergonomiarbete och samla ihop en bra grupp på företaget som tror på dina idéer. Var dock beredd på att det tar tid och ingen förändring går omärkbar förbi. Men jag lovar att det är värt det! Ett företag som genomförde en satsning på participatory ergomonics ökade sin produktion med 46% samtidigt som de minskade onödig lasthantering och ledtider i produktionen.

Patrick Rapp, ergonomiinstruktör

Referenser

Burgess-Limerick R. (2018). Participatory ergonomics: Evidence and implementation lessons. Applied ergonomics, 68, 289–293. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2017.12.009

Falck, A-C & Rosenqvist, M. (2012). A calculation model for ergonomics cost-benefit analyses in early product development stages. Applied Human Factors and Ergonomics Conference.

Hendrick, H-W. (2003). Determining the cost-benefits of ergonomics projects and factors that lead to their success. Applied Ergonomics, 34(5):419-27.

Lahiri, S, Gold, J, & Levenstein, C. (2005). Net-cost model for workplace interventions. Journal of Safetyu Research, 36, 241-255.