Frisk personal ger ökad lönsamhet!

För oss kombinerar ergonomi både mjuka och hårda värden – som till exempel dina anställdas välmående och ditt företags lönsamhet. När vi får effekt utvecklas båda dessa värden positivt!

Vi hjälper företag och anställda som jobbar på kontor, lager, bygg och inom industri genom vår unika ergonomiutbildning.

Bilden visar ergonomiinstruktörerna Danny Vingehag och Patrick Rapp som håller ergonomiutbildningar runt om i Sverige.
Danny Vingehag och Patrick Rapp
Våra kunder:

Ergonomiutbildning som gör skillnad!​

Vår unika kombination av evidensbaserat kursinnehåll samt många års praktiskt arbete med människor gör att du som kursdeltagare får en medvetenhet kring hur du gör, det du gör, när du gör det.

Ergonomi handlar om beteendeförändringar! Hur ska dina anställda kunna ta det aktiva beslutet om att jobba mer gynnsamt om de inte har fått känna skillnad mellan ”rätt” och ”fel”? Våra kurser fyller det glappet!

3 anledningar att jobba med företagets ergonomi

En av de vanligaste anledningarna till både sjukfrånvaro och sjuknärvaro är smärta orsakat av arbetet. Ett företag som jobbade med sin ergonomi minskade sina årliga sjukdagar från 693 till ca 5 under en treårsperiod!

Utöver ökat blodflöde till muskler och minskat upplevt obehag och smärta så kommer en ergonomikurs öka din kollegors medvetenhet kring vikten av att behålla en god hälsa.

Studier visar att ett aktivt arbete med ergonomi ökar produktivitet med upp till 66%, kvalitet med 44% samt säkerhet med 82%.

Bilden visar ergonomiinstruktören Patrick Rapp som genomför en ergonomiutbildning på ett kontor i Västerås.

Vår ergonomiutbildning förenar teori med praktik!

Det unika med våra utbildningar är att de kombinerar teori och praktik. Vi tror inte att du kan lära dig lyfta eller sitta rätt genom enbart teoretisk utbildning.

Teoretisk kunskap

Teoretisk kunskap skräddarsydda efter ditt företags specifika utmaningar!

Praktiska övningar

Praktiska övningar där deltagarna känner skillnad är grunden till en bättre ergonomi – på kort och lång sikt!

Förändrad arbetsplats

Kurserna skräddarsys för att deltagarna ska kunna skapa förändring – direkt i anslutning till kursen!

Referenser

Vi är tacksamma för att jobba med arbetsgivare som vill sina anställdas bästa, i en rad olika branscher med olika utmaningar.

Ett bra och utformat koncept som gett utbildning i belastningsergonomi för vår stora personalstyrka. Jag är mycket nöjd med genomförandet och resultat.
Uhriel Palfelt
Produktionschef, Apotea
Genomförandet av utbildningen har överträffat våra förväntningar genom att kombinera teori med praktiska övningar på ett enkelt och begripligt sätt. Vi kan varmt rekommendera Ergonomicenter.
Liviu Voinea
VD, Solkraft Direkt

Kontakta oss!

Vi utför alltid en kostnadsfri behovsanalys hos er. Kontakta oss för mer information!