Feedback från ergonomiutbildning

Efter varje utbildning vi har ber vi deltagarna om feedback. Det är frivilligt men majoriteten väljer ändå att ställa upp och komma med synpunkter. Varje kvartal sammanställer vi feedbacken och går igenom för att utveckla kursinnehållet. Här ser du vad deltagarna tyckte under Q3 2023.

Under Q3 2023 utbildade vi inom branscherna kontor, lager, industri och butik. Vårt mål är att det vi går igenom under ergonomikursen ska komma till användning, helst redan dagen efter att utbildningen är gjord. Med en noggrann analys av företagen vi jobbar med, kunskap om risker i dom olika branscherna och lång praktisk erfarenhet av att jobba ”hands on” på olika arbetsplatser är vi stolta över att få feedback som pekar på att vi jobbar åt rätt riktning!

Läs mer om våra ergonomikurser för lager, industri, kontor och butik här.