Ergonomiutbildning och ergonomigenomgång för kontor

Ergonomiutbildning och ergonomigenomgång för kontor

Vi erbjuder en skräddarsydd ergonomiutbildning för kontor som kan vara nyckeln till att främja välbefinnandet och produktiviteten på din arbetsplats.

Våra föreläsningar täcker inte bara de grundläggande ergonomiska riktlinjerna för kontorsarbete utan också betydelsen av regelbunden motion samt att främja variation under arbetsdagen.

Våra erfarna experter utför en noggrann genomgång av arbetsplatsen där vi granskar och optimerar ergonomiska inställningar för stolar, skrivbord och bildskärmar. Tillsammans analyserar vi arbetsplatsen och genomför individuella riskbedömningar. För medarbetare som upplever specifika smärtproblem eller andra utmaningar finns möjligheten att anpassa lösningar som passar deras unika behov.

Ta det första steget mot en hälsosammare och mer produktiv arbetsplats. Kontakta oss idag för att diskutera hur vår ergonomiutbildning för kontor kan gynna din organisation och dess medarbetare. Vi vet att god arbetsmiljö ökar både produktivitet, kreativitet och företagets lönsamhet.

ergonomigenomgång och ergonomiutbildning för arotech i västerås
Arbetsplatsgenomgång hos Arotech i Västerås.

Vår arbetsmetod:

Ergonomi på kontor

För de flesta som jobbar på kontor innehåller vardagen långa perioder av stillasittande eller minimal fysisk ansträngning. Stillasittande är kopplat till en rad olika besvär, skador och sjukdomar. Bland annat ökar risken för nackproblem med 90% vid 6 timmar stillasittande per dag och långvarigt stillasittande är kopplat till sjukdomar så som Diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns även flera studier som indikerar att stillasittande påverkar humör, produktivitet och kreativitet negativt.

Det finns med andra ord många argument för att du dels ska ha en arbetsstation som är anpassad utifrån dina förutsättningar och också att du ska bygga upp rutiner för hälsofrämjande aktiviteter under arbetstid, så som pausgympa.

Visste du att?!

Utbredningen av ryggsmärta har ökat bland kontorsarbetare de senaste åren

35% av alla i arbetslivet rapporterar att de har smärta i övre delen av ryggen och nacken varje vecka med anledning av digitalt arbete

Ökad tid av arbete med tangentbord är kopplat till nackproblem och ryggsmärta

Precisionsarbete med mus är kopplat till nackproblem

Om vår ergonomiutbildning för kontor:

Utbildningsplats: Hela Sverige

Tidsåtgång: 2-3 timmar

Gruppstorlek: Upp till 15 personer

Exempel på innehåll: Allmänna risker, belastningsbesvär, arbetsprinciper, psykosocial arbetsmiljö och stress, lagen om belastningergonomi (AFS 2012:2) samt praktiska övningar där du som deltagare får känna skillnad vad som händer när vi arbetar ergonomiskt rätt.

Ergonomicenter öppnade upp mina ögon för hur jag sitter/står på arbetsplatsen – både utifrån vad jag ”tror” och hur det faktiskt ser ut. Lärdomarna jag fick med mig var både ur ett kortsiktigt, men framförallt ett långsiktigt perspektiv med både ny kunskap och nya övningar för att förbättra arbetsposition och välmående i kroppen – kan varmt rekommendera Ergonomicenter!

– Alexandra Gage, Swea IP Law

Ergonomicenter öppnade upp mina ögon för hur jag sitter/står på arbetsplatsen – både utifrån vad jag ”tror” och hur det faktiskt ser ut. Lärdomarna jag fick med mig var både ur ett kortsiktigt, men framförallt ett långsiktigt perspektiv med både ny kunskap och nya övningar för att förbättra arbetsposition och välmående i kroppen – kan varmt rekommendera Ergonomicenter!

– Alexandra Gage, Swea IP Law