Unika ergonomiutbildningar

Unika ergonomiutbildningar

Vi genomför våra ergonomiutbildningar inom branscherna lager, industri, handel och kontor och skräddarsyr innehållet för just er bransch och ert företag.

Hos lager jobbar vi med repetitiva rörelser så som pack och plock samt tyngre lyft och igångsättning av palldragare.

Hos industriföretag skräddarsyr vi innehållet utifrån arbetets karaktär. Det är inte ovanligt att stora företag delar upp sin personal utifrån arbetsuppgifterna.

Hos kontor hjälper vi anställda att ställa in sina arbetsstationer. Vi utbildar även kring stillasittande, pausgympa, den psykosociala arbetsmiljön samt vårt eget ansvar att göra hälsosamma val under arbetsdagen.

Vad ger en lyckad ergonomisatsning?

  • Ökad produktivitet med upp till 66%
  • Ökad arbetskvalitet med 44%
  • Ökad säkerhet på arbetsplatsen med 82%
  • Ökad kostnadseffektivitet med 71%
  • Upp till 100% minskning av ländryggsproblematik
  • Minskade sjukdagar över tid
  • Studier visar att du får tillbaka 2-10 gånger pengarna efter en ergonomisatsning på 6-24 månader.

Ergonomiutbildningar för kontor

Ergonomiutbildningar för lager och industri