Ergonomikurs och ergonomigenomgång för kontor

Det som gör att våra ergonomikurser ger så bra effekt är vår unika kombination av teori och praktik. Teorin hämtar vi från den senaste forskningen inom området och i det praktiska arbetet lutar vi oss på 30 års kombinerat arbete med ergonomi och hälsa.

Så här jobbar vi:

  • Uppstart: Vi inleder med ett första samtal där vi utför en nulägesanalys samt behovsanalys. Vi vill ha reda på så mycket som möjligt gällande företagets utmaningar kring arbetsmiljön.
  • Personalens mående: Vi skickar ut en enkät med frågor rörande personalens fysiska och psykiska mående psykiskt, stress och upplevda utmaningar.
  • Kurs: Genomförande av kurs under 3 timmar. Kursen innehåller teori så som arbetsmiljörätt, arbetsprinciper för hur kroppen reagerar i olika positioner (ex statiska positioner) samt hur vi påverkas av stress. Kursen innehåller även praktiska övningar där deltagarna får göra olika övningar för att få kunskap om hur kroppen reagerar i olika positioner. Övningarna knyter an till de utmaningar som kommit fram i behovsanalys samt enkät.
  • Genomgång av arbetsstationer: Vi ser över stolar, bordshöjder, skärmhöjder, och varje deltagare får en checklista med punkter att följa för att skapa positioner som blir mer gynnsamma för den egna kroppen.
  • Förbättringspunkter: Handlingsplaner upprättas under kursen där vi tillsammans skriver ner förbättringspunkter att arbeta med, på kort och lång sikt.
  • Ergonomiska hjälpmedel: Utifrån den genomgången som görs på plats samt analys från nuläge samt enkät kommer vi med förslag om det är nödvändigt att byta ut eller komplettera med ergonomiska hjälpmedel.
  • Uppföljning: Efter cirka sex månader skickas en enkät ut igen för att mäta effekten av vårt arbete och för att se hur långt företaget har kommit i arbete med sin arbetsmiljö.

Ergonomicenter öppnade upp mina ögon för hur jag sitter/står på arbetsplatsen – både utifrån vad jag ”tror” och hur det faktiskt ser ut. Lärdomarna jag fick med mig var både ur ett kortsiktigt, men framförallt ett långsiktigt perspektiv med både ny kunskap och nya övningar för att förbättra arbetsposition och välmående i kroppen – kan varmt rekommendera Ergonomicenter!

Alexandra Gage, Swea IP Law

Vår vision

  • Du som anställd ska må bra och prestera bra: Vi vet att ökad kunskap om ergonomi gör att du kommer arbeta mer gynnsamt och därmed må bättre, både på och utanför jobbet! Vi vet att det gör att du även presterar bättre – en win-win helt enkelt!
  • Våra ergonomiutbildningar ska öka lönsamheten: Vi mäter ert nuläge för att kunna skräddarsy en utbildning som jobbar med just ert företags utmaningar. På det sättet kan vi ge både ledning och anställda verktygen att skapa förbättring – som ökar lönsamheten!
  • Vi hjälper dig att uppfylla lagkraven (AFS 2012:2): Du är skyldig att se till att dina anställda har tillräckliga kunskaper om arbetsställningar och arbetsrörelser, samt att dina anställda ges möjlighet att träna in lämpliga arbetstekniker. Vår utbildning uppfyller dessa krav.

Vårt arbete så här långt…

Under åren har vi fått förtroendet att hjälpa en rad företag inom alla olika branscher.
Läs mer om våra kunder HÄR!

Utbildade personer
Deltagande företag
Deltagande branscher

9,8/10

Betyg från deltagare

9/10

Antal som lärt sig något nytt under kursen

9/10

Antal som fått kunskap att använda under arbetsdagen