Elektrikern satsar på arbetsmiljö och trivsel!

Arbetsmiljö och trivsel ger friskare medarbetare och ökad lönsamhet för företaget. Att jobba med dessa viktiga frågor i företaget och när personalen får vara inkluderad blir vinsterna enorma.

Vi fick uppdraget att hos Elektrikern hjälpa till med att få fart på processen kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter en dag med workshops och diskussioner där vi med hjälpa av handlingsplaner tog fram en priolista, såg vi hur personalen gjorde enkla förändringar och började tänka kring sin egen och företagets arbetsmiljö!

Tack för förtroendet Jimmy Wilhelmsson med personal!