Ditt ansvar som arbetsgivare!

Bild på urdag ur lagen om belastningsergonomi, AFS 2012:2, från arbetsmiljöverket

Visste du att det är arbetsgivarens skyldighet att se till att samtliga anställda har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sitt jobb säkert? Dessutom skriver Arbetsmiljöverket i AFS 2012:2 att: Arbetstagaren ska få instruktioner och möjlighet att träna in en lämplig arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften. Arbetsgivaren ska följa upp att instruktionerna efterlevs.

Det räcker med andra ord inte att prata igenom hur ett lyft ska se ut eller hur ett skrivbord bör vara inställt. Arbetstagaren ska få instruktioner kring detta, och mer komplicerat blir det när vi behöver tar hänsyn till att vi alla är olika. Vi är olika långa, olika starka, vissa har kanske någon gammal skada som gör sig påmind och någon har vunnit det genetiska lotteriet och kan jämföras med Herkules.

Efter många års utbildande har vi insett att den praktiska delen är essentiell för att vi ska få en förändring i arbetsmiljön, och vi tror att Arbetsmiljöverket har haft samma insikt när AFSen skrevs. Utan att träna in rörelsemönster gör vi det som känns enklast för stunden, vilket inte alltid är bäst för kroppen på lång sikt. Eller så gör vi som kollegorna gör, och i värsta fall sprider vi på det sättet skador och krämpor i arbetsgruppen.

Den feedback vi får efter kurs är att deltagarna uppskattar de praktiska momenten bäst, när de får släpa, lyfta eller sitta precis så som de brukar göra under en dag – och får förbättra detta!

Våra kurser innehåller alltid mycket praktiska moment, det är först då vi känner skillnad och kommer göra skillnad! Dessutom är det först då du som arbetsgivare uppfyller lagen!