• Vad säger arbetsmiljölagen om ergonomi?
  • Kulturens påverkan på stress och välmående!
  • Lyftteknik: Stödja med handen mot benet minskar belastningen på ryggen
  • Ökad kondition = Förbättrad hälsa + minskad sjukskrivning
  • Feedback från ergonomiutbildning
  • Mimer bryr sig om sin personal!