Ditt ansvar som arbetsgivare!

Ditt ansvar som arbetsgivare!

Visste du att det är arbetsgivarens skyldighet att se till att samtliga anställda har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sitt jobb säkert? Dessutom skriver Arbetsmiljöverket i AFS 2012:2 att: Arbetstagaren ska få instruktioner och möjlighet att träna in en lämplig arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften. Arbetsgivaren ska följa upp att instruktionerna efterlevs. Det räcker…