Samarbete med ES store

Samarbete med ES store

Vi är glada att inleda ett samarbete med Ergonomi Store Gruppen med syfte att kunna förse våra kunder med ergonomiprodukter. Ergonomi Store Gruppen är specialiserade inom ergonomi och förser företag med hjälpmedel som bidrar till friskare arbetsplatser. Utöver ergonomiprodukter säljer de kontorsmöbler och displayprodukter. Läs mer om ES gruppen HÄR och kontakta dem om du är intresserad…

Ditt ansvar som arbetsgivare!

Ditt ansvar som arbetsgivare!

Visste du att det är arbetsgivarens skyldighet att se till att samtliga anställda har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sitt jobb säkert? Dessutom skriver Arbetsmiljöverket i AFS 2012:2 att: Arbetstagaren ska få instruktioner och möjlighet att träna in en lämplig arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften. Arbetsgivaren ska följa upp att instruktionerna efterlevs. Det räcker…