Följer du lagen? En kort introduktion till Arbetsmiljölagen

Följer du lagen? En kort introduktion till Arbetsmiljölagen

Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på! Det är regler kring företaget, bokföring och så klart kring arbetsmiljö. De flesta har hört om att det finns en lag som reglerar hur arbetsmiljön ska vara beskaffad, och det just arbetsmiljölagen (1977:1160) som det här inlägget handlar om. I texten nedanför har jag plockat ut…

Involvera dina anställda och öka produktionen med 46%!

Involvera dina anställda och öka produktionen med 46%!

Vi vet att ett väl genomfört ergonomiarbete bland annat ökar produktivitet med upp till 66%, ökad säkerheten med 82% samt ökad kostnadseffektivitet med 71%. Vissa studier visar att du får tillbaks mellan 2 till 10 gånger pengarna efter en period av 6-24 månader medan andra studier visar att du får tillbaks mellan 5,5 till 84…

Kunskap är makt!

Kunskap är makt!

Ambitionen hos de arbetsgivare vi träffar är alltid hög – ingen arbetsgivare vill att sina anställda ska må dåligt och alla förstår vinsten som friska och pigga anställa innebär! Vi har inte heller mött en arbetsgivare som backat för att köpa in de redskap som sina anställda behöver för att kunna genomföra sitt arbete ergonomiskt…