• Ergonomi i hemmet – hur påverkar distansarbete arbetsorsakade besvär?
  • Artikel i Västerås Tidning om smarta kläder
  • Skyrex bryr sig om sin personal!
  • Den fysiska aktivitetsparadoxen: varför det inte räcker med att ”röra sig på jobbet”
  • Förstå och lätta på ryggont bland kontorsarbetare
  • Riskfaktorer för nya episoder av sjukfrånvaro