• Skyrex bryr sig om sin personal!
  • Den fysiska aktivitetsparadoxen: varför det inte räcker med att ”röra sig på jobbet”
  • Förstå och lätta på ryggont bland kontorsarbetare
  • Riskfaktorer för nya episoder av sjukfrånvaro
  • Varför är den fysiska arbetsmiljön viktig?
  • De biomekaniska fördelarna med aktivt sittande