Är ståskrivbord lösningen på alla dina problem?

När vi är ute på företag brukar vi informera och uppmuntra till användningen av ståskrivborden. Dock är det få som verkligen förstår effekten av borden och det är vanligt att man kanske överskattar effekten.

I en översiktsstudie tittade forskare på effekten av ståskrivbordet inom en rad olika områden, bland annat hur mycket man sitter och står, arbetsprestation och obehag i kroppen. Totalt inkluderades femtiotre studier och forskarna kom fram till att skrivborden hjälper oss att ändra vårt beteende genom att stå mer istället för att sitta hela tiden. Det verkar dock inte ha så stor inverkan på vår hälsa. Skrivborden kan hjälpa till att minska obehag när vi arbetar, men de verkar inte göra oss mycket mer produktiva på jobbet. Forskarna avslutar med att det behövs med forskning för att förstå de långsiktiga effekterna av dessa skrivbord och hur vi bäst kan använda dem på jobbet.

Inget redskap innebär ”magi” eller är en helhetslösning utan det är hur vi väljer att nyttja redskapet och vilken förhållande vi har till vårt respektive arbetsmoment. Vi är övertygade om att ståskrivborden faktiskt hjälper men att det är en del av en större helhetslösning där pausgympa, kunskap om ditt eget rörelsemönster och andra ergonomiska hjälpmedel finns med!

Läs hela studien här: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31046958/