Frisk personal ger ökad lönsamhet!

Frisk personal ger ökad lönsamhet!

För oss kombinerar ergonomi både mjuka och hårda värden – som till exempel dina anställdas välmående och ditt företags lönsamhet. När vi får effekt utvecklas båda dessa värden positivt!

Vi hjälper företag och anställda som jobbar på kontor, lager, bygg och inom industri genom vår unika ergonomiutbildning.

Ergonomiutbildning som gör skillnad!

 

Vår unika kombination av evidensbaserat kursinnehåll och många års praktiskt arbete med människor ger dig som kursdeltagare en medvetenhet kring hur du gör, vad du gör och när du gör det.

Ergonomi handlar om beteendeförändringar! Hur ska dina anställda kunna ta det aktiva beslutet om att jobba mer gynnsamt om de inte har fått känna skillnad mellan ”rätt” och ”fel”? Våra kurser fyller det glappet!

Teoretisk kunskap

Teoretisk kunskap skräddarsydda efter ditt företags specifika utmaningar!

Praktiska övningar

Praktiska övningar där deltagarna känner skillnad är grunden till en bättre ergonomi – på kort och lång sikt!

Förbättrad arbetsplats

Kurserna skräddarsys för att deltagarna ska kunna skapa förändring – direkt i anslutning till kursen!

ergonomigenomgång och ergonomiutbildning för arotech i västerås

3 anledningar att jobba med företagets ergonomi

En av de vanligaste anledningarna till både sjukfrånvaro och sjuknärvaro är smärta orsakat av arbetet. Ett företag som jobbade med sin ergonomi minskade sina årliga sjukdagar från 693 till ca 5 under en treårsperiod!

Utöver ökat blodflöde till muskler och minskat upplevt obehag och smärta så kommer en ergonomikurs öka din kollegors medvetenhet kring vikten av att behålla en god hälsa.

Studier visar att ett aktivt arbete med ergonomi ökar produktivitet med upp till 66%, kvalitet med 44% samt säkerhet med 82%.

Några av våra kunder!

Apotea utbildar sin personal i ergonomi
Sibelco utbildar sin personal i ergonomi
ICA utbildar sin personal i ergonomi
Apotea utbildar sin personal i ergonomi
Sibelco utbildar sin personal i ergonomi
ICA utbildar sin personal i ergonomi

Ergonomiutbildning som gör skillnad!

Vi jobbar i alla branscher – kontor, lager, handel, bygg och industri. Inget företag är för litet eller för stort – alla förtjänar att må bra på jobbet!

Kontakta oss gärna!

Chef, HR eller bara intresserad av ergonomi?!

Läs våra artiklar kring ergonomi och arbetsmiljö!